Newsletter
TR

ProjeSHOEDES

Sanayi faaliyetlerinin çevresel ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğini yavaşlatmak baskının artması sonucunda Avrupa Birliği, AB ekonomisini sürdürülebilir kılmak amacıyla temiz, döngüsel bir ekonomiye geçerek kaynakların verimli kullanımını artırmak için “Avrupa Yeşil Anlaşması” eylemini başlattı.

Mevcut projeler ve araştırmalar, esas olarak yaşam döngüsü değerlendirmesi ve diğerleri gibi eko-tasarım araçlarına ve metodolojilerine odaklanmıştır.

Ancak sürdürülebilirliğin ekonomi ve toplum gibi diğer önemli boyutlarına gereken ilgi gösterilmemektedir. Sürdürülebilirlik, eşit fırsatlara saygı duyan ve bunları destekleyen eşitlikçi bir ekonomi gelişimi gerektirir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, AB ekonomisinin bel kemiğidir ve çoğu ayakkabı işletmesinin boyutu küçüktür ve/veya çok küçüktür. Sosyal adaleti ve refahı teşvik eden AB inisiyatifleriyle (örneğin, “İnsanlar için çalışan bir ekonomi”) uyumlu faaliyetler yoluyla onları güçlendirmek esastır.

Daha fazlası için…

Projeyi hayata geçirerek ne elde edeceğiz?


SHOEDES projesi, hem teknolojik hem de teknolojik olmayan yaratıcılık, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ile ilgili profesyonel ve çapraz becerileri birleştiren disiplinler arası bir eğitim programı aracılığıyla profesyonel tasarımcıların becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çereçvede, SHOEDES'in amaçları:
1
Geleceğin ayakkabı tasarımcılarının tasarımla ilgili gereksinimlerini daha etkin bir şekilde tahmin etmek ve döngüsel ekonomi için sürdürülebilir ürünlere ve ayakkabı tasarımına dayalı yeni ve yenilikçi iş / girişimcilik modelleri keşfetmek.
2
Europass, "İnsanlar için çalışan ekonomi", "Avrupa Yeşil Anlaşması" gibi mevcut Avrupa girişimlerinden yararlanarak sürdürülebilir ayakkabı tasarımı için yeni çerçeve kariyer yönergeleri ve yollar geliştirmek
3
Ayakkabı endüstrisinin mevcut ve gelecekteki tasarımcılarını hedef alan eğitim sürecini yeniden yapılandırmak için herkese açık online eğitim içeriklerine dayalı yeni metodolojiler ve öğrenme araçları geliştirmek.

Sonuçlar


Projemiz eğitim materyalinin raporlar, herkese açık online eğitim içerikleri, ders kitabı ve yeni kariyer ve iş modelleri şeklinde sunulması yoluyla proje hedeflerini gerçekleştirecek bir dizi uygulama faaliyetinden oluşur.

Araştırma ve doğrulama faaliyetlerini, yaygınlaştırma için bir dizi çoğaltıcı etkinliği ve sonuçların doğrulanması için yoğun eğitim çalıştaylarını içerecektir.Proje sonuçları ve diğer çıktılar:

  • Sürdürülebilirliğin üç ayağı açısından ayakkabı tasarımının özelliklerini belirleyecek ve analiz edecek ulusötesi bir rapor.
  • Sürdürülebilir ayakkabı tasarımı için kariyer yönergeleri ve yolları için yeni bir çerçeve
  • Döngüsel Ekonomi için Ayakkabı Tasarımı” üzerine herkese açık online eğitim içeriği
  • Döngüsel Ekonomi için Ayakkabı Tasarımı” üzerine dersler içeren bir kitap.
  • Döngüsel ekonomi için ayakkabı tasarımına dayalı yeni ve yenilikçi iş / girişimcilik modeli.
  • Döngüsel ekonomi için ayakkabı tasarımı için tüm ortak ülkelerde tasarım yarışması.
  • Tüm ortak ülkelerde yoğun eğitim ve Çalıştaylar.
  • Tüm ülkelerde proje sonuçlarını yaygınlaştırmak için çoğaltıcı etkinlikle
Sonuçlar

Son haberler

Galeri


İletişim

Proje lideri

Turkiye Ayakkabi Sektoru Arastirma Gelistirme ve Egitim Vakfi

İstanbul, Turkey
Official Site

Sorularınız için, lütfen iletişime geçin:

Atilla Baslar
[email protected]
www.tasev.org.tr

2022 © SHOEDES PROJECT . All rights reserved     Disclaimer

Co-funded by the European Union