Newsletter
RO

ProiectSHOEDES

Se acordă o importanță din ce în ce mai mare reducerii amprentei activităților industriale asupra mediului și încetinirii schimbărilor climatice.

Uniunea Europeană a lansat acțiunea „European Green Deal” pentru a stimula utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie curată, circulară, cu scopul de a face economia UE sustenabilă. Proiectele și eforturile de cercetare anterioare se concentrează în principal pe instrumente și metodologii de proiectare ecologică, cum ar fi evaluarea ciclului de viață și altele.

u toate acestea, altor dimensiuni importante ale sustenabilității, cum ar fi economia și societatea, nu li se acordă o atenție adecvată. Sustenabilitatea necesită o dezvoltare uniformă a economiei care să respecte și să promoveze egalitatea de șanse. Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei UE, iar dimensiunea majorității întreprinderilor de încălțăminte este mică și/sau foarte mică. Este esențial să le consolidăm prin activități care sunt în conformitate cu inițiativele UE (de exemplu, „O economie care funcționează pentru oameni”) care încurajează echitatea socială și prosperitatea.

Citește mai mult

Ce vom obține prin implementarea proiectului?


Proiectul SHOEDES își propune să îmbunătățească abilitățile designerilor printr-un program de formare interdisciplinar, combinând abilitățile profesionale și transversale asociate cu creativitatea, inovația și sustenabilitatea, atât cele tehnologice, cât și cele non-tehnologice.

În acest context, obiectivele SHOEDES sunt:
1
Anticiparea cerințelor legate de muncă ale viitorilor designeri de încălțăminte și explorarea modelelor noi și inovatoare de afaceri / antreprenoriat bazate pe produse sustenabile și design de încălțăminte orientat către economia circulară.
2
Dezvoltarea de noi linii directoare-cadru și căi de carieră pentru proiectarea sustenabilă a încălțămintei, prin exploatarea instrumentelor și inițiativelor europene existente precum Europass, „Economie care funcționează pentru oameni”, „Acordul ecologic european”, care va duce la formarea experților calificați în design de încălțăminte, precum și la îmbunătățirea serviciilor atât în industria încălțămintei din UE, cât și din Turcia.
3
Dezvoltarea de noi metodologii și instrumente de învățare bazate pe MOOC-uri pentru reproiectarea procesului de formare adresată designerilor existenți și viitori ai industriei de încălțăminte.

Rezultate


Proiectul cuprinde un set de activități de implementare care vor concretiza obiectivele propuse, prin livrarea de material educațional sub formă de rapoarte, MOOC (Massive Open Online Course), lecții și noi modele de carieră și afaceri.

Proiectul presupune desfășurarea de activități de cercetare și validare, evenimente de multiplicare pentru diseminare și ateliere de formare intensivă pentru validarea rezultatelor. Rezultatele proiectului sunt:

  • Un raport transnațional care va identifica și analiza designul încălțămintei în ceea ce privește cei trei piloni ai sustenabilității
  • Un cadru de lucru și căi de carieră pentru designul încălțămintei sustenabile
  • Un MOOC pe tema „Designul încălțămintei pentru economia circulară”.
  • O carte cu prelegeri despre „Designul încălțămintei pentru economia circulară”.
  • Model nou și inovator de afaceri/antreprenoriat bazat pe design de încălțăminte pentru economia circulară.
  • Concurs de design în toate țările partenere pentru designul de încălțăminte pentru economia circulară.
  • Formare intensivă și ateliere de lucru în toate țările partenere.
  • Eveniment multiplicator pentru diseminare în toate țările
Rezultate

Cele mai recente noutăți

Galerie


Contacte

Lider de proiect

Turkiye Ayakkabi Sektoru Arastirma Gelistirme ve Egitim Vakfi

İstanbul, Turkey
Official Site

Pentru detalii suplimentare ne poți contacta:

Atilla Baslar
[email protected]
www.tasev.org.tr

2022 © SHOEDES PROJECT . All rights reserved     Disclaimer

Co-funded by the European Union